Untitled Document
           
Untitled Document
 

Untitled Document
 


 

GOPASHTAMI

 
 

Today is the day when the lord first went to graze the cows.

Shringar:-hari(green) aur Lal (red) Jari ke vastra.Kachni, Shri mastak par Jadau Mukut,Lal dariyai Pitambar,Jadau Aabhran,Vanmala ka shingar,Safed Thada vastra.Pichvai bharat kam vali Salma Sitara wali,jisme gai ho.

Vishesh Kram:-Today at Nathuvas gaushala specially thuly from tilkayat house is serve to the Cows.

 
 
Untitled Document