Untitled Document
           
Untitled Document
 

Untitled Document
 


 

SHREE MAHAPRABHUJI'S GRANHTS

 
 

Shree Vallabhacharyaji

   

1

Shree Krushna Janmapatrika

2

PurushottamSahastranaam

3

Shree Yamunashtakam

4

Balbodh

5

Siddhant Muktavali

6

Pushti Pravaha Maryada Bhed

7

Siddhant Rahasyam

8

Navratnam

9

Antahkaranprabhodh

10

Vivekdhairyashraya

11

Krushnashraya

12

Chatuhshloki

13

Bhakti Vardhi

14

Jalbhed

15

Panchpadhyani

16

Sanyasnirnaya

17

Nirodhlakshanam

18

Seva Phalam

19

Seva Phal Vivran

20

Parivrudhastakam

21

Shree Madhurashtakam

22

Tatvarthdeepnibandh – Pratham Shastrarth Prakaranm

23

Patravalamban

24

Shree Bhagwat Ekadash Skandharth Nirupan Karika

25

Shree Krushna Premamrutam

26

Shree Nandkumarashtakam

27

Shree Girirajdharyashtakam

28

Shree Krushnashtakam

30

Shree Gopijanvallabhashtakam

31

Panch Shloki

32

Nyasadesa

33

Shreemad Bhagwat Dasam Skandh Anukramanika

34

Gayatri Bhasyam

35

Gayatri Vyakhya

36

Trividhanaamavali

37

Shruti Geeta

38

Purva Mimasa Karika

39

Shree Bhagwat Pithika

40

Shree Subodhi Pratham Skandh Karika

41

ShikshaShloki

 

 

 
 
Untitled Document